ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Το Τμήμα αυτό παρακολουθεί και αρχειοθετεί, βάσει οδηγιών, τον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο, τα περιοδικά ποικίλης ύλης, τις κλαδικές εκδόσεις και τις ημερήσιες επαρχιακές πολιτικές εφημερίδες. Οργανώνει επίσης μια Βιβλιοθήκη με εκδόσεις που θα αφορούν στις δραστηριότητες της εταιρείας. Επίσης παρακολουθεί μέσω Internet διάφορα sites που είναι χρήσιμα στη λειτουργία των τμημάτων.

SCROLL UP