ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συνεργασία με εταιρείες διαφήμισης και προβολής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Αναλαμβάνει την προβολή και προώθηση μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων Δημιουργεί το προφίλ της εταιρείας εδραιώνοντας την ταυτότητα της ισχυρά στην αγορά Εντοπίζει τις ανάγκες προβολής της εκάστοτε επιχείρησης και παρακολουθεί τον ανταγωνισμό Μελετά όλα τα δεδομένα και προτείνει μεθόδους προβολής αποτελεσματικές και οικονομικά συμφέρουσες προς τον πελάτη.

SCROLL UP