ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδικά στελεχωμένο τμήμα
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ειδικά στελεχωμένο τμήμα αποτελεί το τμήμα δημοσίων σχέσεων, γραφείο τύπου, υποστηρίζοντας διαρκώς κάθε πρόταση προβολής των πελατών.

Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Τύπο της Αθήνας, της επαρχίας και του εξωτερικού για τη προβολή κάθε ιδέας. Συντάσσει και δημοσιεύει δελτία τύπου για κάθε γεγονός, διατηρώντας διαρκώς το πελάτη στην επικαιρότητα, χτίζοντας σταθερή και δυνατή την εικόνα του στην κοινή γνώμη. Προβάλλει και δημοσιεύει τις προτάσεις των εταιρειών δημιουργώντας πρόσβαση στα στελέχη για συνεντεύξεις σε Τύπο, Ράδιο, TV. Αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, καθώς επίσης και ειδικών εκδόσεων. Οργανώνει πλήρως την παρουσία των πελατών τς σε κλαδικές εκθέσεις (στήσιμο περιπτέρων, εξοπλισμός, μοντέλα κλπ.) Εισηγείται και εκτελεί προγράμματα, εκδηλώσεις και εν γένει δραστηριότητες που σκοπό έχουν τη δημοσιότητα, είτε προσώπων και στελεχών, είτε προγραμμάτων. Διεκπεραιώνει για λογαριασμό των πελατών και απλές εργασίες δημοσίων σχέσεων, όπως π.χ. αποστολή ευχετήριων καρτών, δώρων, ευχαριστήριων κλπ. Παρακολουθεί τον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό Τύπο και τις ειδικές εκδόσεις, ώστε να ενημερώνει για δραστηριότητες που θα ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα π.χ. παρουσίαση ανταγωνιστικών προϊόντων ή εταιρειών, συμμετοχή των πελατών σε επαγγελματικές εκθέσεις κλπ. Αναλαμβάνει την οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου για την παρουσίαση κάποιου έργου, μιας μελέτης ή την ανάληψη ενός προγράμματος.

Το τμήμα εκτός του ανθρώπινου δυναμικού διαθέτει επίσης:

  • Επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς καταλόγους
  • Πλήρεις καταλόγους ΜΜΕ
  • Καταλόγους ξένων ανταποκριτών
  • Δημοσίων Υπηρεσιών και Τραπεζών
  • Ξένων εταιρειών στη χώρα μας
  • Πελατολόγιο
SCROLL UP