ΠΟΛΙΤΙΚΟ IMAGE MAKING

εξειδικευμένες υπηρεσίες Image Making
ΠΟΛΙΤΙΚΟ IMAGE MAKING

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Image Making. Αναλαμβάνοντας ολόκληρη τη προεκλογική καμπάνια των υποψηφίων και παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες, όπως:

  • Τον καθορισμό των αρχών επικοινωνίας
  • Τη προετοιμασία πληροφοριακού υλικού
  • Τον εντοπισμό ψηφοφόρων και αποστολή υλικού
  • Την σύνταξη κειμένων για ομιλίες
  • Τις φωτογραφήσεις και κάλυψη γεγονότων
  • Την οργάνωση εκλογικών κέντρων – εκδηλώσεων – κοινωνικών εκδηλώσεων
  • Οργάνωση panels συζητήσεων σε ΜΜΕ
  • Δημοσίευση συνεντεύξεων, άρθρων σε Τύπο
SCROLL UP