ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Τμήμα web design
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

H JGK&Associates διαθέτει τμήμα web design με έμπειρους και ικανότατους συνεργάτες που γνωρίζουν και χειρίζονται άριστα τα προγράμματα δημιουργίας ιστοσελίδων. Αναλαμβάνει επίσης την ανανέωση ιστοσελίδων με κάθε νέα πληροφορία, ώστε να τις κρατάει συνεχώς πλήρως ενημερωμένες. Εξετάζοντας την εμπορική διάσταση του διαδικτύου, συνήθως δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτή είναι μια και ενιαία: η εταιρεία δημιουργεί μια σελίδα web, μέσω της οποίας διαφημίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και, στην καλύτερη περίπτωση, δέχεται παραγγελίες και διενεργεί πωλήσεις. Ωστόσο, δεν είναι έτσι. Το Διαδίκτυο είναι ένα μέσο, ένα επιχειρηματικό εργαλείο που παρέχει ένα μεγάλο αριθμό δυνατοτήτων σε μια επιχείρηση για να βελτιώσει την αποδοτικότητά της. Επιπλέον, οι δυνατότητες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, αλλά επεκτείνονται σε όλες τις κατευθύνσεις και σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, μια εταιρεία μπορεί να αξιοποιήσει επιχειρησιακά το Διαδίκτυο για να αυξήσει την αποδοτικότητά της, βελτιώνοντας έτσι την εσωτερική λειτουργία της, τις σχέσεις με τις επιχειρήσεις – συνεργάτες της (business – to – business), τις σχέσεις με τον τελικό καταναλωτή (business – to – customer), καθώς επίσης και τις σχέσεις με το κοινό. Η δημιουργία ενός web site δεν είναι πάρεργο ή δουλειά για μετά το ημερήσιο ωράριο. Για το λόγο αυτόν η εταιρεία μας διαθέτει μια ικανή και υπεύθυνη ομάδα συνεργατών, που φροντίζει για τη δημιουργία σελίδας web παρέχοντας ολοκληρωμένο περιεχόμενο, κάτι που είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, όσον αφορά στην πολιτική πωλήσεων της εταιρείας σας. Αποκτώντας μια σελίδα web, απολαμβάνετε τα εξής πλεονεκτήματα: Τη συνεχή ροή πληροφοριών προς τους πελάτες σας με ελάχιστο κόστος (αλλαγές τιμών, προσφορές κλπ). Τη δυνατότητα της εταιρείας σας να αποφύγει τη διαφήμιση και να κατευθύνει τη ροή της πληροφόρησης μόνο προς τους πελάτες της, αποφεύγοντας έτσι τη διάχυση της πληροφόρησης προς άλλες κατευθύνσεις, αδιάφορες σε αυτήν, όσο και την πιθανότητα, κάποιος από τους πελάτες σας να μην έχει ενημερωθεί. Την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των πελατών σας για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σας, σε αντίθεση με την παραδοσιακή αγορά, όπου η ενημέρωση των πελατών- ακόμα και στα καταστήματα της εταιρείας σας – εξαρτάται από τις γνώσεις και τις ικανότητες κάθε πωλητή. Τέλος, τον περιορισμό της απασχόλησης του προσωπικού σας, επιτυγχάνοντας έτσι τη μείωση του κόστους, χάρη στη δυνατότητα των πελατών να αποκτούν τις επιθυμητές πληροφορίες από τη σελίδα web της εταιρείας σας.

SCROLL UP